Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpis

    11. Kolo 24.2.2018
Sobota 24.2. 11.45h Old Boys  HC Trhanov
Sobota 24.2. 13.30h Ice Barons HC Kanice
Sobota 24.2. 15.15h HC Sokolíci HC Kdyně
         
    12.kolo  
Sobota 20.1. 9.30h Lions Kdyně Old Boys 
Neděle 21.1. 13.15h Ice Barons HC Trhanov
Neděle 21.1. 17.00h HC Sokolíci HC Kanice
         
    13. Kolo 27.1.-28.1.2018
Neděle 28.1. 10.30h HC Trhanov HC Sokolíci
Neděle 28.1. 12.15h HC Kanice Lions Kdyně
Neděle 28.1. 18.45h Old Boys  Ice Barons
         
    14. Kolo 3.2.-4.2.2018
Sobota 3.2. 11.00h HC Sokolíci Ice Barons
Neděle 4.2. 11.00h HC Kanice Old Boys 
Neděle 4.2. 13.00h Lions Kdyně HC Trhanov
         
    15.Kolo 17.2.-18.2.2018
Sobota 17.2. 9.45h Old Boys  HC Sokolíci
Sobota 17.2. 11.30h Ice Barons Lions Kdyně
Sobota 17.2. 18.30h HC Trhanov HC Kanice
         
         
       
         
         
         
         
       
         
         
         
         
       
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
       
       
       

 

 

    1. Kolo 7.- 8.10.2017  
Sobota 7.10. 13.45h HC Sokolíci Lions Kdyně
Sobota 7.10. 15.30h Ice Barons HC Kanice
Neděle 8.10. 19.15h HC Trhanov Old Boys
         
    2. Kolo 14.-15.10.2017  
Sobota 14.10. 10.15h Old Boys Lions Kdyně
Sobota 14.10. 12.00h HC Kanice HC Sokolíci
Neděle 15.10. 13.15h HC Trhanov Ice Barons
         
    3. Kolo 21.-22.10.2017  
Sobota 21.10. 18.00h Ice Barons Old Boys
Sobota 21.10. 19.45h HC Sokolíci HC Trhanov
Neděle 22.10. 18.45h Lions Kdyně HC Kanice
         
    4. kolo 4.-5.11.2017  
Sobota 4.11. 16.45h Old Boys HC Kanice
Sobota 4.11. 18.30h HC Trhanov Lions Kdyně
Neděle 5.11. 13.15h Ice Barons HC Sokolíci
         
    5. Kolo 11.-12.11.2017  
Sobota 11.11. 14.30h HC Sokolíci Old Boys
Neděle 12.12. 20.30h Lions Kdyně Ice Barons
Neděle 17.12 13.15h HC Kanice HC Trhanov
         
         
    6. Kolo 18.-19.11.2017  
Sobota 18.11. 14.30h Old Boys HC Trhanov
Sobota 18.11. 16.15h HC Kanice Ice Barons
Neděle 19.11. 17.00h Lions Kdyně HC Sokolíci
         
    7. Kolo 25.-26.11.2017  
Sobota 25.11. 14.30h Lions Kdyně Old Boys
Sobota 25.11. 16.15h HC Sokolíci HC Kanice
Neděle 26.11. 13.15h Ice Barons HC Trhanov
         
    8. Kolo 2.-3.12.2017  
Sobota 2.12. 12.45h Old Boys Ice Barons
Sobota 2.12. 14.30h HC Trhanov HC Sokolíci
Neděle 3.12. 13.15h HC Kanice Lions Kdyně
         
    9. Kolo 16.-17.12.2017  
Sobota 16.12. 13.30h HC Kanice Old Boys
Sobota 11.2.2018 18.45h Lions Kdyně HC Trhanov
Sobota 16.12. 15.15h HC Sokolíci Ice Barons
         
    10. Kolo 6.-7.1.2017  
Neděle 7.1. 13.15h Old Boys HC Sokolíci
Neděle 7.1. 17.00h Ice Barons Lions Kdyně
Neděle 7.1. 18.45h HC Trhanov HC Kanice